تبلیغات

عناوین یافت شده

  • دانلود مانهوا چگونه شوهرم رو در کنارم قرار بدم – How to Get My Husband on My Side
  • به روز رسانی: 10 خرداد 1403
  • خلاصه مانهوا:در قسمت های اصلی رمان، من یه فرد شرور بودم که توسط پدر و برادر بزرگترم به عنوان یه ابزار سیاسی استفاده میشدم و در نهایت به دست شوهر آیندم کشته شدم. پدرم برای نجات پادشاهی خودش به شدت به داماد پنجم التماس میکرد که با من ازدواج کنه. مشکل اینه که مردی که قراره باهاش ازدواج کنم، شوالیه افسانه ای شمال، همون مردیه که در نهایت من و تمام خانوادم رو میکشه. "باید راهی برای زنده موندن پیدا کنم." داخل خود رمان چالش های دلهره آور زیادی پیشه رو هس. من باید راهی برای نجات خواهر کوچک شوهرم پیدا کنم، بر ظاهر سرد شوهرم پیروز شم، حمایت مردم شمال رو به دست بیارم و دربرابر اتفاقات عجیب با موجودات عجیبی دووم بیارم که در حال حاضر همه اینا منو به یه فرد انتقام جو تبدیل میکنن. "عاشق توعم!" "پس لطفاً منو نکش!"
  • محصول: کره
  • سال انتشار: 2021 تاکنون
  • جلد: 1 قسمت: 91
1 از 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14